O nama

Bawariamed d.o.o. je specijalizovana firma koja se bavi prodajom medicinske opreme, aparata i potrošnog medicinskog materijala.

Firma je osnovana početkom 2001 g. sa sjedištem u Banjaluci i sa filijalama u Münchenu i Novom Sadu.

Ovlašteni smo distributeri u BiH za više od 12 svjetskih proizvođača koji proizvode medicinsku opremu. Nase nove poslovne prostorije ispunjavaju sve tehničke uslove za ovu djelatnost propisane od Ministarstva zdravlja BiH.

Registrovani smo kod agencije za lijekove Rep. Srpske i Bosne i Hercegovine.

Za sve proizvode iz našeg programa dajemo garanciju propisanu zakonom, a za sve isporučene aparate obezbjeđuemo adekvatnu instalaciju, servis i edukaciju!

POLITIKA KVALITETA

Kontinuirani uspjeh preduzeća BAWARIAMED d.o.o. Banja Luka zasniva se na njegovoj sposobnosti da će ekonomično i na vrijeme ispunjavati zahtjeve svojih kupaca i korisnika. Zato se rukovodstvo preduzeća i svi zaposleni obavezuju na praćenje i realizaciju zacrtanih ciljeva kvaliteta.

Obezbjeđenje kvaliteta proizvoda i usluga je osnova na čemu preduzeće BAWARIAMED d.o.o. gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj.

Ciljevi našeg poslovanja zasnivaju se na:

• sistemskom pristupu uz stalna unapređenja
• ispunjenju zahtjeva i očekivanja naših kupaca i korisnika
• neprekidnom nastojanju da unapređujemo kvalitet procesa, usluga i proizvoda
• znanju i iskustvu koje smo sposobni da pružimo uz permanentnu obuku zaposlenih
• uspostavljanju i održavanju dugoročnih partnerskih odnosa sa našim dobavljačima i kupcima
• proširivanju tržišta za naše proizvode i usluge, te zadržavanju visoke pozicije na tom tržištu
• vrhunskom profesionalnošću i odgovornošću u obavljanju svojih poslova, svi zaposleni u preduzeću
BAWARIAMED d.o.o. doprinose ostvarivanju iskazanih ciljeva.
• naše poslovanje usklađeno je sa svjetskim standardima kvaliteta što nam omogućava da svoje obaveze izvršavamo na vrijeme u skladu sa zahtjevima i željama naših kupaca.