Usluge

SERVIS MEDICINSKE OPREME

• Ultrazvučne aparate
• Mjerače pritiska
• Laboratorijske uređaje
• Sterilizatore
• EKG aparate
• Komore za razvijanje RTG filmova